16. svibnja 2011.

Izvješće Nadzornog odbora društva Riviera Poreč d.d. o pripajanju dioničkih društava Zlatni otok d.d. i Rabac d.d. dioničkom društvu Riviera Poreč d.d.

13. svibnja 2011.

Izvješće o obavljenoj reviziji Ugovora o pripajanju društava Rabac d.d. i Zlatni otok d.d. društvu Riviera Poreč d.d.

11. svibnja 2011.

Zajedničko izvješće uprava o pripajanju društava RABAC d.d. i ZLATNI OTOK d.d. društvu RIVIERA POREČ

03. svibnja 2011.

Godišnji izvještaj za 2010. godinu - odluka Nadzornog odbora

02. svibnja 2011.

Informacija za medije o pripajanju Zlatnog otoka i Rapca trgovačkom društvu Riviera Poreč

02. svibnja 2011.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2010. godinu

02. svibnja 2011.

Obavijest dioničarima Rivijere Poreč d.d. o pripajanju Zlatnog otoka i Rapca trgovačkom društvu Riviera Poreč

02. svibnja 2011.

Dostava obavijesti o namjeri pripajanja Zlatnog otoka i Rapca trgovačkom društvu Riviera Poreč

01. veljače 2011.

Obavijest o promjeni poslovne adrese Društva počevši od 7. veljače 2011. godine

21. prosinca 2010.

Obavijest o povećanju broja članova Uprave Društva i imenovanju jednog člana Uprave počevši od 1. siječnja 2011. godine

20. svibnja 2010.

Godišnji izvještaj za 2009. godinu - odluka Nadzornog odbora i prijedlog izmjena Statuta

20. svibnja 2010.

Poziv dioničarima Riviera Poreč d.d. na Glavnu skupštinu (8. 7. 2010.)

17. svibnja 2010.

Godišnji popis objavljenih informacija

28. travnja 2010.

Odluka o utvrđivanju Godišnjeg izvještaja društva RIVIERA POREČ d.d. za 2009. godinu

20. studenog 2009.

Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (20-11-09)

14. srpnja 2009.

Popis članova Nadzornog odbora

07. srpnja 2009.

Obavijest o odlukama Glavne skupština RIVIERA POREČ d.d. održana 6. srpnja 2009. godine

29. travnja 2009.

Poziv dioničarima Riviere Poreč na Glavnu skupštinu (6. 7. 2009.)

01. siječnja 2009.

Poziv za iskazivanje interesa za zakup i/ili kupnju nekretnina u vlasništvu Rivijera Poreč d.d.