Obavijest o održanoj sjednici Uprave Valamar Riviera d.d. (25.03.2015.)

Objavljeno 25. ožujka 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 123. Pravila Zagrebačke burze d.d. objavljuje da je dana 25.ožujka 2015. održana sjednica Uprave na kojoj su utvrđena revidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2014. godinu te utvrđen prijedlog odluke o raspodjeli dobiti.

Sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima revidirani godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu te prijedlog odluke o raspodjeli dobiti upućeni su Nadzornom odboru na ispitivanje i odobrenje.

Odluke će biti objavljene u propisanim rokovima po njihovom donošenju sukladno relevantnim propisima.