Provedba mjera povećanja energetske učinkovitosti u hotelskom kompleksu Corinthia Baška (KK. KK.04.1.2.01.0029)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost društva Valamar Riviera d.d.

Kratki opis projekta:

Projektom se želi riješiti potreba za smanjenjem količine energije isporučene iz distribucijskih mreža i iz konvencionalnih izvora energije te povećati količina energije proizvedene iz OIE u bruto konačnoj potrošnji energije za potrebne ETC-a povećanjem energetske učinkovitosti Hotelskog kompleksa Corinthia Baška. Projektom su planirane aktivnosti koje će pridonijeti pokazateljima poziva „Ušteda energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“ za 60.064 kWh/god te pokazatelju „Količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina) za 946.130 kWh/god. Sve navedeno omogućava dostizanje cilja projekta „Smanjiti isporučenu energiju ETC-a PC Hoteli Baška za 25,53% odnosno za 1.006.194,70 kWh/god".

Cilj projekta:

Smanjiti isporučenu energiju ETC-a PC Hoteli Baška za 25,53% odnosno za 1.006.194,70 kWh/god.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Povećana količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energetski troškovne cjeline (za 946.130 kWh/god)
  2. Ušteđena isporučena energija energetski troškovnoj cjelini (za 60.064,7 kWh/god)

Ukupna vrijednost projekta: 10.561.590,82 HRK
Bespovratna sredstva EU: 5.403.449,77 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 26.02.2019. – 19.04.2020.
Kontakt osobe za više informacija:
Flavio Gregorović, direktor Tehničkog sektora
Telefon: +385 99 8022 347
E-mail: flavio.gregorovic@valamar.com
www.strukturnifondovi.hr

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

U smislu Priloga 1.3 Pravila koja se primjenjuju osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)", referentni broj poziva KK.04.1.2.01 - inačica 1:

1. Wurmböck Beteiligungs GmbH, Beč
2. Bugenvilia d.o.o., Dubrovnik
3. Satis d.o.o., Zagreb
4. Enitor d.o.o., Zagreb
5. Magične stijene d.o.o., Dubrovnik
6. Palme turizam d.o.o., Dubrovnik
7. Imperial Riviera d.d., Rab
8. Valamar A GmbH, Tamsweg
9. Valamar Obertauern GmbH, Obertauern
10. Punto rosso d.o.o., Rovinj
11. LumeNNice d.o.o., Zagreb
12. Casatis d.o.o., Zagreb
13. ELADCO Invest GmbH, Kraubath an der Mur
14. ICF GRUPA d.o.o., Zagreb
15. MON PERIN d.o.o., Bale
16. I.Q.M. d.o.o., Poreč
17. Klinika Magdalena, Krapinske Toplice
18. EPIC mbH, Beč