Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje

Kao dioničko društvo s više od 21 000 dioničara Valamar Riviera d.d. obvezuje se na rad u skladu s najvišim načelima dobroga korporativnog upravljanja i regulatorne usklađenosti.

Dobro definirana jasna korporativna struktura temelj je učinkovitoga strateškog i operativnog upravljanja kompanijom.

Ključna su upravljačka tijela tvrtke Valamar Riviera d.d. Glavna skupština dioničara, Nadzorni odbor s pripadajućim pododborima i Uprava predvođena predsjednikom Uprave Valamar Rivijere. Konkretna upravljačka ovlast i odgovornosti tih upravljačkih tijela regulirane su mjerodavnim hrvatskim zakonodavstvom, statutom tvrtke i ostalim kodeksima korporativnog upravljanja, pravilnicima ili propisanim procedurama.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od devet članova, od kojih je jedan neovisan, a jedan je predstavnik zaposlenika. Sastaje se barem četiri puta godišnje. Aktivno sudjeluje u ključnim upravljačkim odlukama preko odgovarajućih pododbora, koji se sastaju češće radi razmatranja ključnih strateških inicijativa i pružanja podrške Nadzornom odboru u procesu donošenja odluka i nadzora nad vođenjem poslova Društva sukladno relevantnim propisima i aktima.

Nadzorni odbor ima slijedeće odbore i komisije:

 • Predsjedništvo Nadzornog odbora
 • Revizijski odbor
 • Komisija za investicije
 • Odbor za digitalizaciju i održivost

Ime i prezime Funkcija Uloga NO Pred.
NO
RO KI OD
Franz Lanschuetzer predsjednik predstavnik dioničara Da Da Da Da
Mladen Markoč zamjenik predsjednika predstavnik dioničara Da Da Da
Daniel Goldscheider zamjenik predsjednika predstavnik dioničara Da Da Da Da
Georg Eltz Vukovarski član predstavnik dioničara Da Da
Gustav Wurmboeck član predstavnik dioničara Da Da
Boris Galić član nezavisan član Da Da
Ivan Ergović član predstavnik radnika Da
Gudrun Kuffner član nezavisan član Da Da Da
Petra Stolba član nezavisan član Da Da

Trenutni sastav izabran je na Glavnoj skupštini održanoj 21. travnja 2021. (6 članova) a predstavnik radnika je imenovan 10. svibnja 2021. godine odlukom Radničkog vijeća.
NO = Nadzorni odbor; Pred. NO = Predsjedništvo NO; RO = Revizijski odbor; KI= Komisija za investicije; OD = Odbor za digitalizaciju i održivost

Uprava

Uprava se sastoji od tri člana:

Predsjednik Uprave u prvom je redu odgovoran za formuliranje i upravljanje strateškim, operativnim i financijskim aktivnostima tvrtke. Nadalje, predsjednik pojedinačno vodi sljedeća područja: hotelske operacije, marketing i prodaju, ljudske resurse, upravljanje destinacijama, nabavu, razvoj investicija i nekretnina u portfelju, vanjske odnose i odnose s javnošću, upravljanje kvalitetom, kontroling, pravne i opće poslove.

Član Uprave Marko Čižmek u prvom je redu je i pojedinačno odgovoran za financije, računovodstvo, riznicu, IT i odnose s institucionalnim investitorima.

Članica Uprave Ivana Budin Arhanić samostalno vodi poslove iz područja upravljanja kvalitetom, odnosa s javnošću, preuzimanja i spajanja (akvizicije), internacionalizacije poslovanja Društva, digitalizacije i održivog poslovanja.

Viši menadžment

Strateške korporativne poslovne funkcije organizirane su u tri divizije koje predvode tri viša potpredsjednika i dva sektora koja predvode dva potpredsjednika:

 • Prodaja i marketing – viši potpredsjednik Davor Brenko
 • Operativno poslovanje – viši potpredsjednik David Poropat
 • Razvoj imovine, održavanje i tehničke usluge – viši potpredsjednik Alen Benković
 • Strateško planiranje i kontroling – potpredsjednik Sebastian Palma
 • Razvoj ljudskih potencijala – potpredsjednica Ines Damjanić. 

Viši menadžment, odnosno potpredsjednici divizija odgovorni su za upravljanje ključnim funkcionalnim poslovnim područjima i aktivnostima. Nadalje, zadaća je višeg menadžmenta unakrsno funkcionalno upravljanje i vodstvo, provedba korporativne strategije i pružanje upravljačke podrške predsjedniku Uprave. Stoga viši menadžment usko surađuje s Upravom i obavlja zadane korporativne funkcije putem poslovnih odbora koji su usredotočeni na one strateške aktivnosti tvrtke koje nalažu visoku razinu unakrsnog funkcionalnog upravljanja:

 • CAPEX odbor
 • Odbor za razvoj proizvoda i usluga
 • Odbor za upravljanje ljudskim potencijalima
 • Odbor za nabavu i partnerstva
 • Odbor za održivost
 • Odbor za digitalizaciju

Ime i prezime Funkcija CO OR OLJP ONP OO OD
Željko Kukurin predsjednik Uprave Da Da Da Da Da Da
Marko Čižmek član Uprave Da Da Da
Ivana Budin Arhanić članica Uprave Da Da Da Da
Alen Benković viši potpredsjednik Da Da Da Da Da
David Poropat viši potpredsjednik Da Da Da Da Da Da
Davor Brenko viši potpredsjednik Da Da Da Da Da
Sebastian Palma potpredsjednik Da
Andrea Štifanić direktor za upravljanje
imovinom i opće poslove
Da
Ivica Vrkić direktor sektora marketinga Da
Dragan Vlahović direktor nabave Da
Ines Damjanić potpredsjednica Da
Karmela Višković direktorica razvoja proizvoda Da
Dario Kinkela direktor sektora hrane i pića Da
Roberto Gobo direktor odjela digitalizacije Da

CO = CAPEX odbor; OR = Odbor za razvoj proizvoda i usluga; OLJP - Odbor za upravljanje ljudskim potencijalima; ONP = Odbor za nabavu i partnerstva; OO - Odbor za održivost; OD - Odbor za digitalizaciju