Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje

Kao dioničko društvo s više od 21 000 dioničara Valamar Riviera d.d. obvezuje se na rad u skladu s najvišim načelima dobroga korporativnog upravljanja i regulatorne usklađenosti.

Dobro definirana jasna korporativna struktura temelj je učinkovitoga strateškog i operativnog upravljanja kompanijom.

Ključna su upravljačka tijela tvrtke Valamar Riviera d.d. Glavna skupština dioničara, Nadzorni odbor s pripadajućim pododborima i Uprava predvođena predsjednikom Uprave Valamar Rivijere. Konkretna upravljačka ovlast i odgovornosti tih upravljačkih tijela regulirane su mjerodavnim hrvatskim zakonodavstvom, statutom tvrtke i ostalim kodeksima korporativnog upravljanja, pravilnicima ili propisanim procedurama.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od sedam članova, od kojih je jedan neovisan, a jedan je predstavnik zaposlenika. Sastaje se barem četiri puta godišnje. Aktivno sudjeluje u ključnim upravljačkim odlukama preko odgovarajućih pododbora, koji se sastaju češće radi razmatranja ključnih strateških inicijativa i pružanja podrške Nadzornom odboru u procesu donošenja odluka i nadzora nad vođenjem poslova Društva sukladno relevantnim propisima i aktima.

  • Predsjedništvo Nadzornog odbora
  • Revizorski odbor
  • Investicijski odbor  

Ime i prezime Funkcija Uloga NO Pred. NO RO IO
Gustav Wurmboeck predsjednik predstavnik dioničara Da Da Ne Da
Franz Lanschuetzer zamjenik predsjednika predstavnik dioničara Da Da Da Da
Mladen Markoč zamjenik predsjednika predstavnik dioničara Da Da Da Ne
Georg Eltz Vukovarski član predstavnik dioničara Da Ne Da Da
Vicko Ferić član predstavnik dioničara Da Ne Da Da
Valter Knapić član predstavnik zaposlenika Da Ne Ne Ne
Hans Turnovsky član neovisni član Da Ne Ne Da

Trenutni sastav izabran je na Skupštini dioničara 4. svibnja 2017.
NO = Nadzorni odbor; Pred. NO = Predsjedništvo NO; RO = Revizorski odbor; IO = Investicijski odbor

Uprava

Uprava se sastoji od dvaju članova:

Predsjednik Uprave u prvom je redu odgovoran za formuliranje i upravljanje strateškim, operativnim i financijskim aktivnostima tvrtke. Nadalje, predsjednik pojedinačno vodi sljedeća područja: hotelske operacije, marketing i prodaju, ljudske resurse, upravljanje destinacijama, nabavu, razvoj investicija i nekretnina u portfelju, vanjske odnose i odnose s javnošću, upravljanje kvalitetom, kontroling, pravne i opće poslove.

Član Uprave Marko Čižmek u prvom je redu je i pojedinačno odgovoran za financije, računovodstvo, riznicu, IT i odnose s institucionalnim investitorima.

Viši menadžment

Strateške korporativne poslovne funkcije organizirane su u četiri divizije koje predvode četiri potpredsjednika:

Viši menadžment, odnosno potpredsjednici divizija odgovorni su za upravljanje ključnim funkcionalnim poslovnim područjima i aktivnostima. Nadalje, zadaća je višeg menadžmenta unakrsno funkcionalno upravljanje i vodstvo, provedba korporativne strategije i pružanje upravljačke podrške predsjedniku Uprave. Stoga viši menadžment usko surađuje s Upravom i obavlja zadane korporativne funkcije putem poslovnih odbora koji su usredotočeni na one strateške aktivnosti tvrtke koje nalažu visoku razinu unakrsnog funkcionalnog upravljanja:

  • CAPEX odbor (kapitalni investicijski projekti)
  • Projektni odbor - PO (vođenje organizacije upravljanja projektima)
  • Odbor za poslovnu strategiju i kvalitetu - OPR (poslovno širenje, lojalnost gostiju, upravljanje kvalitetom, DOP)
  • Odbor za nabavu - OZN (strateška partnerstva i ugovori o nabavi)

Ime i prezime Pozicija CAPEX PO OPR OZN
Željko Kukurin predsjednik Uprave Da Da Da Da
Marko Čižmek član Uprave Ne Da Ne Ne
Davor Brenko potpredsjednik Da Da Da Ne
David Poropat potpredsjednik Da Da Da Da
Ivana Budin Arhanić potpredsjednica Da Da Da Ne
Alen Benković potpredsjednik Da Da Da Da
Sebastian Palma direktor sektora za strateško planiranje i kontroling Da Ne Ne Ne
Andrea Štifanić direktor za upravljanje imovinom i opće poslove Da Ne Ne Ne
Marko Vusić direktor za unutarnju reviziju i upravljanje projektima Ne Da Ne Ne
Dragan Vlahović direktor nabave Na Ne Ne Da