Opis

Detalji

Oznaka:

Zagreb Stock Exchange (ZSE) = RIVP
Bloomberg = RIVP CZ
Reuters = RIVP.ZA

ISIN kod:

HRRIVPRA0000

Broj izdanih dionica:

126.027.542

Datum uvrštenja (ZSE):

12/15/2014 (126.027.542 shares)

Indeksi Zagrebačke burze u koje je uvrštena
dionica Valamar Rivijere:

CROBEX
CROBEXtr
CROBEX10
CROBEXplus
CROBEXturist

Indeksi Bečke burze u koje je uvrštena dionica
Valamar Rivijere:

SETX
CROX

Indeksi SEE link platforme u koje je uvrštena
dionica Valamar Rivijere:

SEELInX
SEELinX EWI

Indeksi MSCI u koje je uvrštena dionica
Valamar Rivijere:

MSCI Frontier Markets

Na Glavnoj skupštini Valamar Riviera d.d. održanoj dana 17. studenog 2014. godine donesena je odluka o uvrštenju dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze te je prvi dan trgovanja dionicom bio 17. prosinca 2014. godine. Dana 26.4.2019. godine Zagrebačka burza je odobrila zahtjev Valamar Riviere za prijelaz 126.027.542 redovnih dionica Društva s Redovitog na Vodeće tržište Zagrebačke burze. Prvi dan trgovanja dionicama Društva na Vodećem tržištu bio je 29.4.2019. godine.

Financijske analize dionica

Dionica Valamar Rivijere je hrvatska dionica koju najviše prate financijski analitičari. Oni određuju njezinu ciljanu vrijednost temeljem procjene budućeg poslovanja tvrtke, pritom primjenjujući različite financijske modele (diskontiranje novčanih tokova, usporedba s konkurentskom grupom (engl. peer group), metoda tržišne vrijednosti i sl.). Ključan je preduvjet kvalitetne procjene budućeg poslovanja visoka razina transparentnosti te kvaliteta poslovne komunikacije menadžmenta.

Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb
lipanj 2019. - „Valamar Riviera: Company Analysis“

Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
siječanj 2020. – „Valamar Riviera: Company Update“

FIMA vrijednosnice d.o.o., VARAŽDIN
lipanj 2019. - „Valamar Riviera: Company Coverage“

ERSTE bank d.d., Zagreb
prosinac 2019. - „Valamar Riviera”

Kontakti analitičara koji prate dionicu

ERSTE BANK
Anto Augustinović
T: +385 7237 2833
E: aaugustinovic@erstebank.com

INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI
Tea Pevec
T: +385 1 482 5867
E: tea.pevec@interkapital.hr

RAIFFEISENBANK AUSTRIA
Silvija Kranjec
T: +385 1 6174 870
E: silvija.kranjec@rba.hr

FIMA VRIJEDNOSNICE
Vlatko Kesegić
T: +385 42 66 09 62
E: research@fima.com

 

Goldscheider Keramik Gesellschaft M.B.H Plosslgasse 8, 1040 Beč, Republika Austrija

25.017.698 - 19,85%

Satis d.o.o., Miramarska 24, 10000 Zagreb

6.524.904 - 5,18%

Enitor d.o.o., Miramarska 24, 10000 Zagreb

2.720.950 - 2,16%

Hrvatska poštanska banka d.d./Kapitalni fond d.d./Skrbnik Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

1.867.783 - 1,48%

Wurmböck Beteiligungs GmbH, Plosslgasse 8, 1040 Beč, Republika Austrija

25.017.698 - 19,85%

PBZ d.d./The Bank of New York as custodian/Skrbnik, Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb

1.544.871 - 1,23%

OTP banka d.d./Erste plavi OMF kategorije B/Skrbnik, Domovinskog rata 61, 21000 Split

1.067.013 - 0,85%

Privredna banka Zagreb d.d./Skrbnički račun za klijenta/Skrbnik,Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

1.223.308- 0,97%

Raiffeisenbank Austria d.d./Zbirni skrbnički račun - za SF/Skrbnik, SR Njemačke 218, 10000 Zagreb

5.587.788 - 4,43%

CERP, Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

1.711.024 - 1,36%

Valamar Riviera d.d. (trezorski račun)

4.139.635 - 3,28%

Ostali mali dioničari

49.604.870 - 39,36%