Opis

Detalji

Oznaka:

Zagreb Stock Exchange (ZSE) = RIVP
Bloomberg = RIVP CZ
Reuters = RIVP.ZA

ISIN kod:

HRRIVPRA0000

Broj izdanih dionica:

126.027.542

Datum uvrštenja (ZSE):

12/15/2014 (126.027.542 shares)

Indeksi Zagrebačke burze u koje je uvrštena
dionica Valamar Rivijere:

CROBEX
CROBEXtr
CROBEX10
CROBEXplus
CROBEXturist

Indeksi Bečke burze u koje je uvrštena dionica
Valamar Rivijere:

SETX
CROX

Indeksi SEE link platforme u koje je uvrštena
dionica Valamar Rivijere:

SEELInX
SEELinX EWI

Indeksi MSCI u koje je uvrštena dionica
Valamar Rivijere:

MSCI Frontier Markets

Na Glavnoj skupštini Valamar Riviera d.d. održanoj dana 17. studenog 2014. godine donesena je odluka o uvrštenju dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze te je prvi dan trgovanja dionicom bio 17. prosinca 2014. godine. Dana 26.4.2019. godine Zagrebačka burza je odobrila zahtjev Valamar Riviere za prijelaz 126.027.542 redovnih dionica Društva s Redovitog na Vodeće tržište Zagrebačke burze. Prvi dan trgovanja dionicama Društva na Vodećem tržištu bio je 29.4.2019. godine.

Financijske analize dionica

Dionica Valamar Rivijere je hrvatska dionica koju najviše prate financijski analitičari. Oni određuju njezinu ciljanu vrijednost temeljem procjene budućeg poslovanja tvrtke, pritom primjenjujući različite financijske modele (diskontiranje novčanih tokova, usporedba s konkurentskom grupom (engl. peer group), metoda tržišne vrijednosti i sl.). Ključan je preduvjet kvalitetne procjene budućeg poslovanja visoka razina transparentnosti te kvaliteta poslovne komunikacije menadžmenta.

Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb

Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb

FIMA vrijednosnice d.o.o., VARAŽDIN

ERSTE bank d.d., Zagreb

ZABA - Zagrebgačka banka, Zagreb

Kontakti analitičara koji prate dionicu

ERSTE BANK
Anto Augustinović
T: +385 7237 2833
E: aaugustinovic@erstebank.com

ZABA - Zagrebačka banka
Igor Gvozdanović
E: Igor.Gvozdanovic@unicreditgroup.zaba.hr

INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI
Tea Pevec
T: +385 1 482 5867
E: tea.pevec@interkapital.hr

RAIFFEISENBANK AUSTRIA
Silvija Kranjec
T: +385 1 6174 870
E: silvija.kranjec@rba.hr

FIMA VRIJEDNOSNICE
Vlatko Kesegić
T: +385 42 66 09 62
E: research@fima.com

 
Goldscheider Keramik Gesellschaft M.B.H, Beč

25,017,698 - 19,85%

Satis d.o.o., Zagreb

6.524.904 - 5,18%

Enitor d.o.o., Zagreb

2.720.950 - 2,16%

HPB d.d. / Kapitalni fond d.d./ Skrbnik, Zagreb

1.699.550 - 1,35%

Wurmböck Beteiligungs GmbH, Beč

25,017,698 - 19.85%

OTP Banka d.d. / AZ OMF kategorije B / Skrbnik, Split

2.895.219 - 2,30%

OTP banka d.d./ Erste plavi OMF kategorija B / Skrbnik, Split

1.371.093 - 1,09%

Privredna banka Zagreb d.d./ Skrbnički zbrini račun klijenta / Srkbnik, Zagreb

1.327.484 - 1,05%

Raiffeisenbank Austria d.d./ Zbrini skrbnički račun - za SF / Srkbnik, Zagreb

5.587.788 - 4,43%

CERP, Zagreb

2.431.271 - 1,93%

Valamar Riviera d.d. (trezorski račun)

4.139.635 - 3,28%

Ostali mali dioničari

47.294.252 - 37,53%