Opis

Detalji

Oznaka:

Zagreb Stock Exchange (ZSE) = RIVP
Bloomberg = RIVP CZ
Reuters = RIVP.ZA

ISIN kod:

HRRIVPRA0000

Broj izdanih dionica:

126.027.542

Datum uvrštenja (ZSE):

12/15/2014 (126.027.542 shares)

Indeksi Zagrebačke burze u koje je uvrštena
dionica Valamar Rivijere:

CROBEX
CROBEXtr
CROBEX10
CROBEXplus
CROBEXturist

Indeksi Bečke burze u koje je uvrštena dionica
Valamar Rivijere:

SETX
CROX

Indeksi SEE link platforme u koje je uvrštena
dionica Valamar Rivijere:

SEELInX
SEELinX EWI

Indeksi Varšavske burze u koje je uvrštena
Valamar Rivijere:

CEEplus

Na Glavnoj skupštini Valamar Riviera d.d. održanoj dana 17. studenog 2014. godine donesena je odluka o uvrštenju dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze te je prvi dan trgovanja dionicom bio 17. prosinca 2014. godine. Dana 26.4.2019. godine Zagrebačka burza je odobrila zahtjev Valamar Riviere za prijelaz 126.027.542 redovnih dionica Društva s Redovitog na Vodeće tržište Zagrebačke burze. Prvi dan trgovanja dionicama Društva na Vodećem tržištu bio je 29.4.2019. godine.

Financijske analize dionica

Dionica Valamar Rivijere je hrvatska dionica koju najviše prate financijski analitičari. Oni određuju njezinu ciljanu vrijednost temeljem procjene budućeg poslovanja tvrtke, pritom primjenjujući različite financijske modele (diskontiranje novčanih tokova, usporedba s konkurentskom grupom (engl. peer group), metoda tržišne vrijednosti i sl.). Ključan je preduvjet kvalitetne procjene budućeg poslovanja visoka razina transparentnosti te kvaliteta poslovne komunikacije menadžmenta.

ERSTE bank d.d., Zagreb

Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb

IPOPEMA, Varšava

ZABA - Zagrebačka banka, Zagreb

Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb

Kontakti analitičara koji prate dionicu

ERSTE BANK
Boris Pevalek
E: bpevalek@erstebank.com

INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI
Tea Pevec
E: tea.pevec@interkapital.hr

IPOPEMA
Vladan Pavlović
E: vladan.pavlovic@ipopema.pl

ZABA - Zagrebačka banka
Igor Gvozdanović
E: Igor.Gvozdanovic@unicreditgroup.zaba.hr

RAIFFEISENBANK AUSTRIA
Ana Lesar
E: ana.lesar@rba.hr

 

Wurmböck Beteiligungs GmbH, Beč

25.040.000 - 19,87%

Goldscheider Keramik Gesellschaft M.B.H, Beč

25.017.698 - 19,85%

Satis d.o.o., Zagreb

6.610,048 - 5,24%

Raiffeisenbank Austria d.d./ Zbrini skrbnički račun - za SF / Srkbnik, Zagreb

5.634.079 - 4,47%

OTP banka d.d./ AZ OMF kategorije B / Skrbnik, Split

3.424.992 - 2,72%

Valamar Riviera d.d. (trezorski račun)

3.417.022 - 2,71%

Enitor d.o.o., Zagreb

2.720.950 - 2,16%

Privredna banka Zagreb d.d./ Skrbnički zbrini račun klijenta / Srkbnik, Zagreb

2.155.127 - 1,71%

CERP, Zagreb

1.887.616 - 1,50%

OTP Banka d.d. / Erste Plavi OMF kategorije B / Skrbnik, Split

1.519.010 - 1,21%

HPB d.d. / Kapitalni fond d.d./ Skrbnik, Zagreb

1.419.657 - 1,13%

Ostali mali dioničari

47.181.343 - 37,44%