Na Glavnoj skupštini Valamar Riviera d.d. održanoj dana 17. studenog 2014. godine donesena je odluka o uvrštenju dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze te je prvi dan trgovanja dionicom bio 17. prosinca 2014. godine.


Opis

Detalji

Oznaka:

Zagreb Stock Exchange (ZSE) = RIVP
Bloomberg = RIVP CZ
Reuters = RIVP.ZA

ISIN kod:

HRRIVPRA0000

Broj izdanih dionica:

126,027,542

Datum uvrštenja (ZSE):

12/15/2014 (126,027,542 shares)

Indeksi Zagrebačke burze u koje je uvrštena
dionica Valamar Rivijere:

CROBEX
CROBEXtr
CROBEX10
CROBEXplus
CROBEXturist

Indeksi Bečke burze u koje je uvrštena dionica
Valamar Rivijere:

SETX
CROX

Indeksi SEE link platforme u koje je uvrštena
dionica Valamar Rivijere:

SEELInX
SEELinX EWI

Indeksi MSCI u koje je uvrštena dionica
Valamar Rivijere:

MSCI Frontier Markets

 Saznaj više o RIVP dionici...
 

Financijske analize dionica

Dionica Valamar Rivijere je hrvatska dionica koju najviše prate financijski analitičari. Oni određuju njezinu ciljanu vrijednost temeljem procjene budućeg poslovanja tvrtke, pritom primjenjujući različite financijske modele (diskontiranje novčanih tokova, usporedba s konkurentskom grupom (engl. peer group), metoda tržišne vrijednosti i sl.). Ključan je preduvjet kvalitetne procjene budućeg poslovanja visoka razina transparentnosti te kvaliteta poslovne komunikacije menadžmenta.

Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb
Srpanj 2018. - „Valamar Riviera: Company note“

Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
Srpanj 2018. – „Valamar Riviera: Company note“

ALTA INVEST D.D., LJUBLJANA
Srpanj 2018. - „Valamar Riviera: Company Coverage“

FIMA VRIJEDNOSNICE D.O.O., VARAŽDIN
Prosinac 2017. - „Valamar Riviera: Company Coverage“

ERSTE bank d.d., Zagreb;
Svibanj 2017. - „Valamar Riviera: Strong 2017 expected”

UNICREDIT GROUP - ZAGREBAČKA BANKA D.D., ZAGREB
Veljača 2017. - „Valamar Riviera: Focus on Intensive Investment Cycle”

Kontakti analitičara koji prate dionicu

ERSTE BANK
Anto Augustinović
T: +385 7237 2833
E: aaugustinovic@erstebank.com

INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI
Đivo Pulitika
T: +385 1 482 5867
E: divo.pulitika@interkapital.hr

UNICREDIT GROUP - ZAGREBAČKA BANKA
Ivana Blašković
T: +385 1 6104 939
E: ivana.blaskovic@unicreditgroup.zaba.hr

ALTA INVEST
Sašo Stanovnik
T: +386 1 3 200 310
E: saso.stanovnik@alta.si

ADDIKO BANK
Hrvoje Stojić
T: +385 1 6033-405
E: hrvoje.stojic@addiko.hr

RAIFFEISENBANK AUSTRIA
Nada Harambašić Nereau
T: +385 1 6174 870
E: nada.harambasic-nereau@rba.hr

FIMA VRIJEDNOSNICE
Aleksandra Križanec
T: +385 42 390 975
E: research@fima.com

 

Epic Goldscheider & Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H Plosslgasse 8, 1040 Beč, Republika Austrija

55.594.884 - 44,11%

Satis d.o.o., Miramarska 24, 10000 Zagreb

6.500.564 - 5,16%

Enitor d.o.o., Miramarska 24, 10000 Zagreb

2.720.950 - 2,16%

Hrvatska poštanska banka d.d./Kapitalni fond d.d./Skrbnik Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

1.856.036 - 1,47%

Zagrebačka banka d.d./State street bank and trust company, Boston/Skrbnik Savska 60/IV, 10000 Zagreb

1.846.478 - 1,47%

PBZ d.d./The Bank of New York as custodian/Skrbnik, Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb

1.503.581 - 1,19%

Splitska banka d.d./Erste plavi OMF kategorije B/Skrbnik, Domovinskog rata 61, 21000 Split

1.067.013 - 0,85%

PBZ d.d./State street client account/Skrbnik,Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

1.009.651- 0,80%

Zoran Bogdanović

690.711 - 0,55%

Igor Biblija

675.250 - 0,54%

Valamar Riviera d.d. (trezorski račun)

1.935.888 - 1,54%

Ostali mali dioničari

50.626.536 - 40,17%


15.6.2018. godine u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu izvršen je upis pripajanja trgovačkog društva EPIC Hospitality Holding, društvu Valamar Riviera, no Središnje klirinško i depozitarno društvo d.d. je prekogranično pripajanje provelo 12.7.2018. godine. Paket dionica društva preuzimatelja koji ima pripojeno društvo u cijelosti se upotrijebio za naknadu odnosno za zamjenu dionica članovima pripojenog društva (Wurmbock Beteiligungs GmbH, Goldscheider Keramik Gesellschaft m.b.H. i dr. Franzu Lanschutzer).