Prvi

hrvatski hotelski brand

Najveća

hrvatska turistička kompanija

12%

kategoriziranog smještaja u Republici Hrvatskoj

Visoka

likvidnost dionica (1,6 mil. kuna)

Strateški ciljevi

do 2020. godine

Pročitaj više

Visoka

razina slobodno raspoloživih dionica (49%)

Istra, Krk, Rab i Dubrovnik

ključne turističke destinacije

Rastuća profitabilnost

U sljedećih 5 g. ostvarivati prosječne dvoznamenkaste stope rasta EBITDA-e

Potencijal rasta

Do 2020. godine investirati 1.5 mlrd. – 2.0 mlrd. kuna u portfelj

Investicijska propozicija

 Valamar Riviera predana je ulaganju daljnjih napora u povećanje transparentnosti odnosa i kvalitete poslovne i financijske komunikacije s investitorima. Time se nastoji aktivno pružiti podrška likvidnosti, povećanju vrijednosti dionice i uključivanju investitora koji mogu doprinijeti daljnjem rastu vrijednosti Valamar Riviere za sve dionike. Konačna svrha svih uloženih napora je da dionica Valamar Riviere bude prepoznata kao vodeća hrvatska turistička dionica.