Image hero

Investicijska propozicija

 Valamar Riviera predana je ulaganju daljnjih napora u povećanje transparentnosti odnosa i kvalitete poslovne i financijske komunikacije s investitorima. Time se nastoji aktivno pružiti podrška likvidnosti, povećanju vrijednosti dionice i uključivanju investitora koji mogu doprinijeti daljnjem rastu vrijednosti Valamar Riviere za sve dionike. Konačna svrha svih uloženih napora je da dionica Valamar Riviere bude prepoznata kao vodeća hrvatska turistička dionica.