• Inovativno upravljamo odmorišnim turizmom u cilju kreiranja nezaboravnih doživljaja za goste i stvaramo poticajnu korporativnu kulturu gdje su gosti i zaposlenici na prvom mjestu.

RIVP

na dan 21.01.2019.

34,40 kn

  • 0,00%

  • Prosječna na dan 21.01.2019.

    34,50 kn

Valamar Riviera lider je u odmorišnom turizmu i partner turističkim destinacijama u kreiranju autentičnih doživljaja.