• Inovativno upravljamo odmorišnim turizmom u cilju kreiranja nezaboravnih doživljaja za goste i stvaramo poticajnu korporativnu kulturu gdje su gosti i zaposlenici na prvom mjestu.

RIVP

na dan 21.05.2019.

39,20 kn

  • 1,03%

  • Prosječna na dan 21.05.2019.

    39,02 kn

Valamar Riviera lider je u odmorišnom turizmu i partner turističkim destinacijama u kreiranju autentičnih doživljaja.