• Inovativno upravljamo odmorišnim turizmom u cilju kreiranja nezaboravnih doživljaja za goste i stvaramo poticajnu korporativnu kulturu gdje su gosti i zaposlenici na prvom mjestu.

RIVP

na dan 26.05.2020.

26,50 kn

  • 2,71%

  • Prosječna na dan 26.05.2020.

    26,67 kn

Valamar Riviera lider je u odmorišnom turizmu i partner turističkim destinacijama u kreiranju autentičnih doživljaja.