• Inovativno upravljamo odmorišnim turizmom u cilju kreiranja nezaboravnih doživljaja za goste i stvaramo poticajnu korporativnu kulturu gdje su gosti i zaposlenici na prvom mjestu.

RIVP

na dan 18.04.2019.

36,40 kn

  • 1,68%

  • Prosječna na dan 18.04.2019.

    36,10 kn

Valamar Riviera lider je u odmorišnom turizmu i partner turističkim destinacijama u kreiranju autentičnih doživljaja.