• Inovativno upravljamo odmorišnim turizmom u cilju kreiranja nezaboravnih doživljaja za goste i stvaramo poticajnu korporativnu kulturu gdje su gosti i zaposlenici na prvom mjestu.

RIVP

na dan 17.01.2020.

37,90 kn

  • 0,00%

  • Prosječna na dan 17.01.2020.

    37,94 kn

Valamar Riviera lider je u odmorišnom turizmu i partner turističkim destinacijama u kreiranju autentičnih doživljaja.