Nadzorni odbor Valamar Riviere

Nadzorni odbor Društva ima sedam članova. Trenutni sastav izabran je na Skupštini dioničara 4. svibnja 2017.

Članove Nadzornog odbora na mandat od četiri godine bira Glavna skupština, a jednog člana Nadzornog odbora imenuju radnici odnosno Radničko vijeće Društva sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama Zakona o radu.

Nadzorni odbor društva Valamar Riviera d.d. ima sljedeće odbore i komisije: Predsjedništvo nadzornog odbora (tri člana), Revizorski odbor (5 članova) te Komisiju za investicije (5 članova).

Članovi Nadzornog odbora društva Valamar Riviera d.d. čiji četverogodišnji mandat je započeo 7. svibnja 2017. godine su:

Gustav Wurmböck, predsjednik
Franz Lanschützer, zamjenik predsjednika
Mladen Markoč, zamjenik predsjednika
Georg Eltz Vukovarski, član
Hans Dominik Turnovszky, član
Valter Knapić, član
Vicko Ferić, član