Gustav Wurmböck, član Nadzornog odbora

Gustav Wurmböck diplomirao je poslovnu ekonomiju i financije na sveučilištima u Beču i Innsbrucku. Prije nego što je osnovao kompaniju EPIC 1991. godine, obnašao je različite funkcije u prestižnim kompanijama i organizacijama, kao što su IFC sa sjedištem u Washingtonu (Međunarodna financijska korporacija – Grupa Svjetske banke) i DEG (Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft) u njemačkom gradu Kölnu. Osim toga, bio je i direktor odjela za međunarodno poslovanje banke Länderbank u Beču (danas Bank Austria). Gustav Wurmböck jedan je od suosnivača i managing partnera kompanije EPIC sa sjedištem u Beču. Riječ je o jednoj od vodećih investicijskih i savjetodavnih kompanija u srednjoj i istočnoj Europi. U EPIC-u je g. Wurmböck predvodio brojne velike privatizacije i transakcije na području korporativnih financija u energetici, telekomunikacijama, pivarstvu i hotelijerstvu. Od 2005. do 2010. godine bio je predsjednik Upravnog odbora Valamar grupe d.d., a od 2014. do lipnja 2023. godine obnašao je dužnost predsjednika Nadzornog odbora Valamar Riviere d.d. te od lipnja 2023. obnaša dužnost člana Nadzornog odbora Valamar Riviere d.d.