Tržišna kapitalizacija
5,4 mlrd. HRK

Prilagođena EBITDA
623 mln. HRK

+20% u odnosu na 2016. godinu

Prilagođena EBITDA marža 35,0%

+10% b.b. u odnosu na 2016. godinu

 

RIVP-R-A na dan

Više o dionici

6.173.142 noćenja

+20% u odnosu na 2016. godinu

Ukupni prihodi
1,84 mlrd. HRK

+17% u odnosu na 2016. godinu

Neto dug / Prilagođena EBITDA 2,85x

+6% u odnosu na 2016. godinu

DPS 0,80 HRK

+33% u odnosu na 2016. godinu

EPS 1,96 HRK

-29% u odnosu na 2016. godinu