Tržišna kapitalizacija
4,5 mlrd. kuna

Prilagođena EBITDA
704 mil. kuna

+12,9% u odnosu na 2017.

Prilagođena EBITDA marža 35,3%

+30% b.b. u odnosu na 2017.

6,5 mil. noćenja u 2018.

+4,6% u odnosu na 2017.

Ukupni prihodi
2,05 mlrd. kuna

+11,2% u odnosu na 2017.

 

RIVP na dan

Više o dionici

Neto dug / Prilagođena EBITDA 3,09x

+8,4% u odnosu na 2017.

DPS 0,90 kuna

+12,5% u odnosu na 2017.

EPS 1,90 kuna

-3,1% u odnosu na 2017.