Tržišna kapitalizacija
4,7 mlrd. kuna

+6% u odnosu na 2018.

EBITDA
769 mil. kuna

+11% u odnosu na 2018.

EBITDA marža 34,8%

-20% b.b. u odnosu na 2018.

6,8 mil. noćenja

+5% u odnosu na 2018.

Ukupni prihodi
2,2 mlrd. kuna

+10% u odnosu na 2018.

 

RIVP na dan

Više o dionici

Neto dug / EBITDA 2,85x

-6% u odnosu na 2018.

DPS 1,00 kuna

+11% u odnosu na 2018.

EPS 2,32 kune

+22% u odnosu na 2018.