Tržišna kapitalizacija
4,4 mlrd. HRK

EBITDA
513 mln. HRK

+21 % u odnosu na 2015.

prilagođena EBITDA marža 34,9%

+100% b.b. u odnosu na 2015. godinu

 

RIVP-R-A na dan

Više o dionici

5.144.328 noćenja

+8,3% u odnosu na 2015. godinu

Poslovni prihodi
1,5 mlrd. HRK

+15% u odnosu na 2015. godinu

Neto dug / EBITDA 2,73x

+6,6% u odnosu na 2015. godinu

DPS 0,60 HRK

+9,1% u odnosu na 2015. godinu

EPS 2,76 HRK

+229% u odnosu na 2015. godinu