Mladen Markoč,
zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Mladen Markoč diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirao se u području prava društava, vrijednosnih papira i trgovačkom pravu. Savjetnik je pri mnogobrojnim značajnim transakcijama na hrvatskom i inozemnom tržištu kapitala, redoviti predavač na Akademiji Zagrebačke burze te povremeno na Pravosudnoj akademiji. Karijeru je započeo 1988. kao odvjetnički vježbenik. Od 1990. do 1997. godine radi u uredu Uprave renomiranog trgovačkog društva Pliva, od 1997. do 2007. godine kao odvjetnik partner u Odvjetničkom društvu Bogdanović, Dolički & Partneri, a 2008. godine u društvu ICF Grupa d.o.o. kao član Uprave. Od 2010. godine odvjetnik je u Odvjetničkom uredu Mladen Markoč, od 2013. u Zajedničkom odvjetničkom uredu Mladen Markoč i Ivan-Krešimir Tomić, koji se danas naziva Zajednički odvjetnički ured Mladen Markoč, Relja Pećina i Fran Kušeta. Potpredsjednik je Udruge pravnika u gospodarstvu grada Zagreba.

Prethodnih godina bio je član Nadzornog odbora društva Valamar Adria holding d.d. (od 2011. do 2014.), a trenutačno je član nadzornih odbora Valamar Riviere d.d., Imperial Riviere d.d., Helios Faros d.d., Ingre d.d., ICF-a d.d. i Proficio d.d., dok je član NO-a Hotela Laguna d.d. bio do 9.11.2021. godine. Mladen Markoč je predsjednik nadzornog odbora u društvu CGS Capital d.o.o. te član Upravnog vijeća ustanove Magdalena – klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Od 2014. godine zamjenik je predsjednika nadzornog odbora Valamar Riviere d.d.