Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (19-02-15)

Objavljeno 24. veljače 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 19.2.2015. godine steklo 2.242 vlastitih dionica što predstavlja 0,0017% temeljnog kapitala Društva, dana 20.2.2015. godine steklo 1.199 vlastitih dionica što predstavlja 0,0009% temeljnog kapitala Društva i dana 23.2.2015. godine steklo 5.000 vlastitih dionica što predstavlja 0,0039% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 583.729 vlastitih dionica, što predstavlja 0,4631% temeljnog kapitala Društva.