Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasovanja (lipanj 2015.)

Objavljeno 08. lipnja 2015.

Obavještavamo da je dana 8. lipnja 2015. godine, u turističkom naselju VALAMAR ISABELLA ISLAND RESORT na otoku Sv. Nikola u Poreču, s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština društva Valamar Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), (RIVP - RA).

Glavna skupština donijela je sve odluke prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim u Narodnim novinama broj 46 od 24. travnja 2015. godine, na Zagrebačkoj burzi d.d. te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.valamar-riviera.com.

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.