Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (13-02-15)

Objavljeno 17. veljače 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 12.2.2015. godine steklo 793 vlastitih dionica što predstavlja 0,0006% temeljnog kapitala Društva, dana 13.2.2015. godine steklo 10.990 vlastitih dionica što predstavlja 0,0087% temeljnog kapitala Društva i dana 16.2.2015. godine steklo 2.000 vlastitih dionica što predstavlja 0,0015% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 546.697 vlastitih dionica, što predstavlja 0,4337% temeljnog kapitala Društva.