Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (13-04-15)

Objavljeno 13. travnja 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 8.4.2015. godine steklo 2.000 vlastitih dionica što predstavlja 0,0015% temeljnog kapitala
Društva i dana 9.4.2015. godine steklo 6.264 vlastith dionica što predstavlja 0,0049% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 729.504 vlastitih dionica, što predstavlja 0,5788% temeljnog kapitala Društva.