Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (30-12-14)

Objavljeno 30. prosinca 2014.

Uprava Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu: ZTK) i sukladno odredbama Pravila Zagrebačka burze d.d. obavještava da je Društvo dana 22. 12.2014. godine steklo 6.000 vlastitih dionica što predstavlja 0,0047% temeljnog kapitala Društva, dana 23. 12.2014. godine steklo 13.919 vlastitih dionica što predstavlja 0,0110% temeljnog kapitala Društva i dana 29. 12.2014. godine steklo 8.228 vlastitih dionica što predstavlja 0,0065% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 478.193 vlastitih dionica, što predstavlja 0,3794 temeljnog kapitala Društva.
...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.