Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (18-03-15)

Objavljeno 23. ožujka 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 18.3.2015. godine steklo 10.000 vlastitih dionica što predstavlja 0,0079% temeljnog kapitala Društva i dana 20.3.2015. godine steklo 35.700 vlastith dionica što predstavlja 0,0283% temeljnog kapitala
Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 721.240 vlastitih dionica, što predstavlja 0,5722% temeljnog kapitala Društva.