Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (30-12-14)

Objavljeno 05. siječnja 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala (dalje u tekstu: ZTK) i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 30.12.2014. godine steklo 2.623 vlastitih dionica što predstavlja 0,0020% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 480.816 vlastitih dionica, što predstavlja 0,3815% temeljnog kapitala Društva.