Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (25-02-15)

Objavljeno 02. ožujka 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 25.2.2015. godine steklo 30.000 vlastitih dionica što predstavlja 0,0238% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 613.729 vlastitih dionica, što predstavlja 0,4869% temeljnog kapitala Društva.