Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (03-02-15)

Objavljeno 10. veljače 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 2.3.2015. godine steklo 1.500 vlastitih dionica što predstavlja 0,0011% temeljnog kapitala Društva, dana 3.3.2015. godine steklo 5.227 vlastitih dionica što predstavlja 0,0041% temeljnog kapitala Društva i dana 4.3.2015. godine steklo 4.315 vlastith dionica što predstavlja 0,0034% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 624.771 vlastitih dionica, što predstavlja 0,4957% temeljnog kapitala Društva.