Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (10-02-15)

Objavljeno 12. veljače 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 9.2.2015. godine steklo 1.420 vlastitih dionica što predstavlja 0,0011% temeljnog kapitala Društva, dana 10.2.2015. godine steklo 9.945 vlastitih dionica što predstavlja 0,0078 temeljnog kapitala Društva i dana 11.2.2015. godine steklo 40.733 vlastitih dionica što predstavlja 0,0323 temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 532.914 vlastitih dionica, što predstavlja 0,4228% temeljnog kapitala Društva.