Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (09-03-15)

Objavljeno 13. ožujka 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 9.3.2015. godine steklo 35.632 vlastitih dionica što predstavlja 0,0282% temeljnog kapitala Društva, dana 11.3.2015. godine steklo 11.598 vlastitih dionica što predstavlja 0,0092% temeljnog kapitala Društva i dana 12.3.2015. godine steklo 3.539 vlastith dionica što predstavlja 0,0028% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 675.540 vlastitih dionica, što predstavlja 0,5360% temeljnog kapitala Društva.