Poziv dioničarima Valamar Riviera d.d. na Glavnu skupštinu (08.06.2015.)

Objavljeno 15. travnja 2015.

Uprava Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 13. travnja 2015. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 8. lipnja 2015. godine u u turističkom naselju Valamar Isabella Island Resort, dvorana Momenti, u Poreču, Otok Sveti Nikola, s početkom u 12:00 sati, te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju sa prijedlozima odluka, uključujući cjeloviti prijedlog izmjena Statuta Društva i prijedlog odluke o isplati dividende.

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.