Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (27.05.2015.)

Objavljeno 29. svibnja 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 27.5.2015. godine otpustilo 24.889 vlastitih dionica što predstavlja 0,0197% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog otpuštanja Društvo drži ukupno 713.577 vlastitih dionica, što predstavlja 0,5662% temeljnog kapitala Društva.