Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (05-03-15)

Objavljeno 05. ožujka 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 zaprimilo je dana 4. ožujka 2015. godine obavijest g Georga Eltza o stjecanju dionica Društva. Stoga sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, a s obzirom na činjenicu da je gospodin Georg Eltz član Nadzornog odbora
Valamar Riviera d.d. te ujedno i član Uprave društva SATIS d.o.o., obavještavamo da je:

- društvo SATIS d.o.o., Zagreb, Miramarska cesta 24, OIB: 23664516734, steklo 128.811 redovnih dionica Valamar Riviera d.d. burzovne oznake RIVP-R-A,
- dionice su stečene temeljem trgovine na Zagrebačkoj burzi dana 26. veljače 2015. godine po cijeni od 19,35 kuna po dionici.