Najčešća pitanja i odgovori za investitore

Status dioničara

Gdje mogu saznati jesam li dioničar društva Valamar Riviere d.d.? Koliko imam dionica?

Knjigu dionica društva Valamar Riviera d.d. vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD) te vas upućujemo na SKDD i njihovu web stranicu ww.skdd.hr i govorni automat SKDD-a: 01/4607-300.

Ne mogu pronaći svoj PIN, kako do novog PIN-a?

PIN izdaje SKDD te vas upućujemo na SKDD i njihovu web stranicu www.skdd.hr i govorni automat SKDD-a: 01/4607-300.

Gdje mogu promijeniti svoje dopisne podatke, broj računa?

Knjigu dionica društva Valamar Riviera d.d. vodi SKDD te vas upućujemo na SKDD i njihovu web stranicu www.skdd.hr i govorni automat SKDD-a: 01/4607-300.

Zašto poštom ne dobivam nikakve obavijest o dionicama?

Knjigu dionica društva Valamar Riviera d.d. vodi SKDD. SKDD pisane obavijesti šalje krajem mjeseca u slučaju promjena na stanju računa dioničara. Sve informacije vezane uz društvo Valamar Riviera d.d. mogu se naći na web stranicama Društva www.valamar-riviera.com kao i na stranicama Zagrebačke burze pod oznakom RIVP.

Jesu li dionice društva Valamar Riviere d.d. na burzi?

Da, temeljem rješenja Zagrebačke burza d.d. od 15. studenog 2014. dionice društva Valamar Riviera d.d. uvrštene su na Službeno tržište Zagrebačke burze. 26.4.2019. godine Zagrebačka burza je odobrila zahtjev Valamar Riviere za prijelaz 126.027.542 redovnih dionica Društva s Redovitog na Vodeće tržište Zagrebačke burze.

Preporučate li mi prodaju mojih dionica društva Valamar Riviere d.d.?

Valamar Riviera d.d. nije ovlaštena davati savjete o kupnji ili prodaji dionica bilo kojeg društva pa ni društva Valamar Riviere obzirom da nismo za to ovlašteni. Postoji veliki broj ovlaštenih društava koja mogu dati investicijske savjete, te vas upućujemo na iste.

Kupoprodaja i cijena dionica


Kako i gdje mogu prodati/kupiti dionice društva Valamar Riviere d.d.?

Dionice možete kupiti ili prodati na dva načina. Na organiziranom tržištu Zagrebačke burze posredstvom brokera s kojim dogovarate daljnje postupke. Popis brokera odnosno investicijskih društava nalazi se na internetskim stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr). Drugi način je sklapanjem odgovarajućeg kupoprodajnog ugovora na kojemu potpis prodavatelja mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika, a koji ugovor se dostavlja SKDD-u.

Koja je cijena dionica/Gdje mogu vidjeti cijenu dionica društva Valamar Riviere d.d.?

Tržišnu cijenu dionice Valamar Riviere d.d. možete pratiti na internet stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr) pod oznakom RIVP.

Što mislite, kako će se u budućnosti kretati cijena dionica društva Valamar Riviera d.d.?

Valamar Riviera nije ovlaštena davati prognoze cijene dionica, obzirom da je kretanje tržišnih vrijednosti dionica pa tako i dionice Valamar Riviere je pod utjecajem je brojnih čimbenika.

Dividenda

Hoće li društvo Valamar Riviera d.d. isplaćivati dividendu?

Odluku o isplati dividende donose dioničari na Glavnoj skupštini društva Valamar Riviera d.d., o čemu se dioničari obavještavaju na zakonom propisan način (objavom na web stranicama Društva www.valamar-riviera.com i na internet stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr).

Nisam dobio dividendu društva Valamar Riviere d.d., kako da ju dobijem?

Ukoliko Vam nije isplaćena dividenda, a ostvarujete pravo na istu molimo Vas da kontaktirate sjedište ili SKDD.

Koliki je rok za podizanje dividende?

Na potraživanje isplate dividende primjenjuje se opći zastarni rok koji je 5 godina.

Nasljeđuje li se pravo na dividendu ostavitelja koja uslijed nepotpunosti podataka nije bila doznačena na račun ostavitelja?

Da. Nasljednik prvo mora izvršiti preknjižbu dionica na svoje ime i javiti se društvu unutar zakonskog roka od 5 godina.

Nasljeđivanje i darivanje dionica

Kako uvrstiti dionice u ostavinsku raspravu?

Knjigu dionica društva Valamar Riviera d.d. vodi SKDD te vas upućujemo na SKDD kojemu je potrebno dostaviti poziv za ostavinsku raspravu i Smrtni list.

Naslijedio sam dionice, što da radim?

Procedura preknjižbe naslijeđenih dionica može se razlikovati ovisno o svakom pojedinom slučaju te Vas iz tog razloga molimo da telefonski kontaktirate sjedište društva Valamar Riviere d.d. u Poreču na broj 052/408-000.

Koja je procedura kod darivanje dionica?

Darovanje se vrši sklapanjem odgovarajućeg darovnog ugovora na kojemu potpis darovatelja mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika. Ugovor se dostavlja SKDD-u.

Ostalo

Bio sam dioničar društva Valamar Adria Holding d.d. i/ili Valamar grupa d.d., što se dogodilo s mojim dionicama?

Društva Valamar Adria Holding d.d. i Valamar grupa d.d. pripojena su društvu Valamar Rivieri d.d. s danom 01.10.2014. Dioničari Valamar Adria Holding d.d. i Valamar grupa d.d. u zamjenu za svoje dionice prema određenom omjeru dobili su dionice Valamar Riviere d.d. i time postali dioničari društva Valamar Riviera d.d.

Nekada sam imao/la određen broj dionica Riviere, sada na izvještaju iz SKDD-a vidim da je to neki veći broj, kako je to moguće?

Glavna skupština društva Valamar Riviera odnosno tada Riviera Adria je 2011.godine donijela odluku kojom se dijele redovne dionice Društva koje glase na ime, oznake RIVP-R-A. Jedna redovna dionica Društva, koja glasi na ime, nominalnog iznosa 200,00 kuna svaka, dijelila se na 20 novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 10,00 kuna svaka. Nakon toga je Glavna skupština 5.07.2013. godine donijela odluku o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa.