Valamar Adria Holding

Valamar Adria Holding d.d.

Društvo je pripojeno Valamar Rivijeri d.d. na dan 30.9.2014. godine

U skladu s Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 16.11.2011, društvo Dom holding d.d. promijenilo je naziv u Valamar Adria holding d.d.

Valamar Adria holding d.d. je dioničko društvo za upravljačke djelatnosti holding-društava. Valamar Adria holding je za svoju stratešku djelatnost odabrao turizam te je neposredno ili posredno većinski vlasnik najvećeg turističkog portfelja u Hrvatskoj (Riviera Adria d.d., Dubrovnik- Babin kuk d.d.). Osnovna načela ulaganja Valamar Adria holdinga su sigurnost, likvidnost i razdioba rizika, a cilj je proširiti poslovanje i ulagati u dugoročni razvoj društava u portfelju. Sukladno navedenom, Valamar Adria holding je dosad ostvarenu dobit i investirao u objekte društava koje ima u većinskom vlasništvu, a koji su pod upravljanjem tvrtke Valamar hoteli i ljetovališta, kao provjerenog partnera (Valamar upravlja sa 23 hotela, osam apartmanskih naselja i devet kampova diljem hrvatske obale).