Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora i najava promjene u upravi (13.04.2015.)

Objavljeno 14. travnja 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 123. Pravila Zagrebačke burze d.d. objavljuje da je dana 13. travnja 2015. održana sjednica Nadzornog odbora na kojoj su utvrđena revidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2014. godinu koja će sukladno odredbama relevantnih propisa biti javno objavljana u propisanom roku.

Nadzorni odbor je utvrdio i prijedloge odluka za Glavnu skupštinu sazvanu za 8. lipnja 2015. godine i to: o raspodjeli dobiti, o isplati dividende, o izboru jednog člana nadzornog odbora, o revizoru za 2015. godinu i o izmjenama Statuta Društva, koji prijedlozi će sukladno relevantnim propisima i u propisanom roku biti u cijelosti javno objavljeni u pozivu za Glavnu skupštinu.

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.