Obavijest o ponudi za kupnju svih udjela Baškaturist d.o.o., Mirta Bašćanska d.o.o. i Vala Bašćanska d.o.o. u društvu Hoteli Baška d.d.

Objavljeno 25. svibnja 2015.

Obavještavamo da je društvo VALAMAR RIVIERA d.d, Poreč, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (dalje: VALAMAR) dana 25. svibnja 2015. godine iskazalo namjeru kupnje svih udjela u tri društva s ograničenom odgovornošću: BAŠKATURIST d.o.o., MIRTA BAŠĆANSKA d.o.o. i VALA BAŠĆANSKA d.o.o., koja društva drže ukupno 83,82 % dionica u trgovačkom društvu HOTELI BAŠKA d.d. sa sjedištem u Baški, Emila Geistlicha 39, OIB: 07008253173.

Udjele u navedenim društvima s ograničenom odgovornošću VALAMAR procjenjuje i u svojoj ponudi ugovora svim imateljima udjela nudi ukupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu od 24.090.861 EUR u kunskoj protuvrijednosti, što bi posredno značilo 96 EUR po svakoj dionici društva HOTELI BAŠKA.

Ukoliko imatelji udjela u navedenim društvima budu prihvatili ponudu VALAMARA, očekuje se da će se transakcija završiti tijekom naredna dva mjeseca.