Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (14-04-15)

Objavljeno 17. travnja 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 14.4.2015. godine steklo 8.500 vlastitih dionica što predstavlja 0,0067% temeljnog kapitala Društva i dana 15.4.2015. godine steklo 462 vlastitih dionica što predstavlja 0,0003% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 738.466 vlastitih dionica, što predstavlja 0,5859% temeljnog kapitala Društva.