Obavijest o upisu pripajanja Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. društvu Valamar Riviera d.d.

Objavljeno 27. veljače 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (dalje u tekstu: ZTK) i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je dana 27. veljače 2015. godine Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Stalna služba u Pazinu posl.broj: Tt-15/625-3 izvršen upis pripajanja društva Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, društvu Valamar Riviera d.d. kao društvu preuzimatelju.