Obavijest o sklapanju ugovora sa HBOR-om (22.04.2015.)

Objavljeno 28. travnja 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 459. Zakona o tržištu kapitala i članka 2. Pravilnika o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja, objavljuje da je Društvo 22. travnja 2015. godine sklopilo i solemniziralo ugovor za financiranje dijela investicijskog ciklusa za sezonu 2015. godine s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od EUR 13.723.029,92 u kunskoj protuvrijednosti s krajnjim rokom dospijeća u 2032. godini.