Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (17-02-15)

Objavljeno 19. veljače 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 17.2.2015. godine steklo 12.591 vlastitih dionica što predstavlja 0,0099% temeljnog kapitala Društva i dana 18.2.2015. godine steklo 16.000 vlastitih dionica što predstavlja 0,0126% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 575.288 vlastitih dionica, što predstavlja 0,4564% temeljnog kapitala Društva.