Obavijest o sklapanju ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela tri društva koja drže 83,82% dionica Hoteli Baška d.d.

Objavljeno 11. lipnja 2015.

Obavještavamo da je društvo VALAMAR RIVIERA d.d, Poreč, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (dalje: VALAMAR) dana 10. lipnja 2015. godine sklopilo ugovore o kupoprodaji poslovnih udjela kao i ugovore o prijenosu poslovnih udjela kojim kupuje i stječe udjele u tri društva s ograničenom odgovornošću: 96,84% udjela u društvu BAŠKATURIST d.o.o., 91,24% udjela u društvu MIRTA BAŠĆANSKA d.o.o. i 99,67% udjela u društvu VALA BAŠĆANSKA d.o.o., koja društva drže ukupno 83,82% dionica u trgovačkom društvu HOTELI BAŠKA d.d. sa sjedištem u Baški, Emila Geistlicha 39, OIB: 07008253173.

Sukladno ugovorima o kupoprodaji poslovnih udjela, ugovori o prijenosu poslovnih udjela stupit će na snagu po isplati kupoprodajne cijene, a sve sukladno uvjetima u navedenim ugovorima. Ukupna kupoprodajna cijena za stjecanje udjela u navedenim društvima iznosi 23.204.244,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Zatvaranje transakcije očekuje se do kraja lipnja.

Gđa. Ivana Budin Arhanić imenovana je članicom uprave društva BAŠKATURIST d.o.o., MIRTA BAŠĆANSKA d.o.o. VALA BAŠĆANSKA d.o.o., i u trgovačkom društvu HOTELI BAŠKA d.d.