Najava sjednice Uprave i Nadzornog odbora Valamar Riviera d.d. (25.03.2015., 13.04.2015.)

Objavljeno 20. ožujka 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze d.d. objavljuje da će se:

- dana 25.3.2015. godine održati sjednica Uprave,

- dana 13.4.2015. godine održati sjednica Nadzornog odbora Društva,

na kojima će se utvrđivati revidirani godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu te utvrđivati prijedlog odluke o raspodjeli dobiti.