30. rujna 2011.

Obavijest o promjeni broja dionica s pravom glasa te o novom ukupnom broju dionica s pravom glasa (rujan 2011.)

16. rujna 2011.

Obavijest o Rješenju o uvrštenju novog bloka dionica u Redovito tržište i o promjeni glasačkih prava

01. rujna 2011.

Obavijest o provedenom smanjenju temaljnog kapitala, podjeli dionica, promjeni tvrtke, povećanju temeljnog kapitala i pripajanju društava Zlatni otok d.d. i Rabac d.d. društvu Riviera Adria, te o promjenama u Upravi društva

30. lipnja 2011.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasovanja (2011)

08. lipnja 2011.

Glavna skupština - protuprijedlog dioničara na prijedlog izmjene Statuta

16. svibnja 2011.

Izvješće Nadzornog odbora društva Riviera Poreč d.d. o pripajanju dioničkih društava Zlatni otok d.d. i Rabac d.d. dioničkom društvu Riviera Poreč d.d.

13. svibnja 2011.

Izvješće o obavljenoj reviziji Ugovora o pripajanju društava Rabac d.d. i Zlatni otok d.d. društvu Riviera Poreč d.d.

11. svibnja 2011.

Zajedničko izvješće uprava o pripajanju društava RABAC d.d. i ZLATNI OTOK d.d. društvu RIVIERA POREČ

03. svibnja 2011.

Godišnji izvještaj za 2010. godinu - odluka Nadzornog odbora

03. svibnja 2011.

Pripajanjem društava Zlatni otok d.d. i RABAC, d.d. tvrtki Riviera Poreč d.d. nastaje najveća turistička kuća u Hrvatskoj

02. svibnja 2011.

Informacija za medije o pripajanju Zlatnog otoka i Rapca trgovačkom društvu Riviera Poreč

02. svibnja 2011.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2010. godinu

02. svibnja 2011.

Obavijest dioničarima Rivijere Poreč d.d. o pripajanju Zlatnog otoka i Rapca trgovačkom društvu Riviera Poreč

02. svibnja 2011.

Dostava obavijesti o namjeri pripajanja Zlatnog otoka i Rapca trgovačkom društvu Riviera Poreč

02. svibnja 2011.

Ugovor o pripajanju društava Zlatni otok d.d. i Rabac d.d. društvu Riviera Poreč d.d.

01. veljače 2011.

Obavijest o promjeni poslovne adrese Društva počevši od 7. veljače 2011. godine

21. prosinca 2010.

Obavijest o povećanju broja članova Uprave Društva i imenovanju jednog člana Uprave počevši od 1. siječnja 2011. godine

08. srpnja 2010.

Glavna Skupština RIVIERA POREČ d.d. od 8. srpnja 2010. g. - rezultati glasovanja sukladno članku 286. stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima

08. srpnja 2010.

Glavna skupština - Prijedlozi odluka po dnevnom redu (8. 7. 2010.)

20. svibnja 2010.

Godišnji izvještaj za 2009. godinu - odluka Nadzornog odbora i prijedlog izmjena Statuta

20. svibnja 2010.

Poziv dioničarima Riviera Poreč d.d. na Glavnu skupštinu (8. 7. 2010.)

20. svibnja 2010.

Obrazac prijave i punomoći dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini (2010.)

17. svibnja 2010.

Godišnji popis objavljenih informacija

28. travnja 2010.

Odluka o utvrđivanju Godišnjeg izvještaja društva RIVIERA POREČ d.d. za 2009. godinu

20. studenog 2009.

Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (20-11-09)

14. srpnja 2009.

Popis članova Nadzornog odbora

07. srpnja 2009.

Obavijest o odlukama Glavne skupština RIVIERA POREČ d.d. održana 6. srpnja 2009. godine

29. travnja 2009.

Poziv dioničarima Riviere Poreč na Glavnu skupštinu (6. 7. 2009.)

29. travnja 2009.

Obrazac prijave i punomoći dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

01. siječnja 2009.

Poziv za iskazivanje interesa za zakup i/ili kupnju nekretnina u vlasništvu Rivijera Poreč d.d.