Obavijest o upisu pripajanja u sudski registar Elafiti d.o.o

Objavljeno 29. prosinca 2017.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. objavljuje da je dana 29. prosinca 2017. godine u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu izvršen upis pripajanja trgovačkog društva ELAFITI BABIN KUK d.o.o. sa sjedištem u Dubrovniku, Vatroslava Lisinskog 15 A, OIB: 68496139874, trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d.