Izvješće nadzornog odbora društva Valamar Riviera d.d. o pripajanju društva EPIC

Objavljeno 23. ožujka 2018.

Temeljem članka 515.a u vezi članka 549.a stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima, nadzorni odbor društva Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1 (dalje u tekstu: Valamar Riviera, Društvo preuzimatelj ili Društvo), upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, ovim izvješćem daje svoje mišljenje odnosno provjerava pripajanje društva EPIC Hospitality Holding GmbH sa sjedištem u Beču, Plößlgasse 8, A-1040 Beč, Republika Austrija, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Beču pod brojem iz trgovačkog registra 482446 f, OIB: 08264868830 (u daljnjem tekstu: EPIC Hospitality Holding ili Pripojeno društvo).

Puni tekst izvješća pročitajte u PDF-u.