Obavijest o pokretanju postupka pripajanja društva ELAFITI BABIN KUK d.o.o., Dubrovnik

Objavljeno 20. listopada 2017.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno odredbi članka 459. Zakona o tržištu kapitala i članka 2. Pravilnika o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja, objavljuje da je nadzorni odbor odobrio pokretanje postupka pripajanja društva ELAFITI BABIN KUK d.o.o. sa sjedištem u Dubrovniku, Vatroslava Lisinskog 15 A, u kojem Valamar Riviera drži dva poslovna udjela koji čine 100% temeljnog kapitala, s ciljem daljnje racionalizacije i pospješenja operativne efikasnosti poslovanja.

Postupak pripajanja provest će se do kraja 2017. godine sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

VALAMAR RIVIERA d.d.

Dokument preuzmite ovdje.