Obavijest o izboru ponude za kupnju dionica društva Hoteli Makarska d.d.

Objavljeno 12. veljače 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, (dalje u tekstu: Društvo) obavještava da je dana 12. veljače 2018. godine CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU iz Zagreba, Ivana Lučića 6, objavio na svojim web stranicama obavijest o prihvatu obvezujuće ponude Društva za kupnju 621.086 dionica društva HOTELI MAKARSKA dioničko društvo sa sjedištem u Makarskoj, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1 (dalje u tekstu: HOTELI MAKARSKA d.d.), za iznos od 172.661.908,00 kuna.

Obavijest u cijelosti pročitajte ovdje PDF