Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP)

Objavljeno 25. siječnja 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 22.1.2018. godine steklo 5.694 vlastite dionice što predstavlja 0,0045% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 1.800.145 vlastitih dionica, što predstavlja 1,4283% temeljnog kapitala Društva.

Valamar Riviera d.d.