Zajedničko izvješće uprava o pripajanju

Objavljeno 23. ožujka 2018.

Izrađeno sukladno odredbama članaka 514. i 549.d Zakona o trgovačkim društvima i članka 6. Zakona o pripajanju u EU-u

u postupku prekograničnog pripajanja

društva EPIC Hospitality Holding GmbH sa sjedištem u Beču, Plößlgasse 8, A-1040 Beč, Republika Austrija

kao pripojenog društva

društvu Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, HR-52440 Poreč, Republika Hrvatska

kao društvu preuzimatelju.

Puni tekst izvješća pročitajte u PDF-u.