Obavijest o stjecanju dionica (čl. 464. ZTK, Uredba (EU) br. 596/2014)

Objavljeno 29. siječnja 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno odredbi članka 116. Pravila Zagrebačke burze d.d., članka 464. Zakona o tržištu kapitala, Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi trzišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavjesćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihova objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, obavještava da je dana 26.1.2018. godine zaprimilo obavijest od drustva EPIC Hospitality Holding GmbH sa sjedištem u Beču, Plosslgasse 8, Republika Austrija, o stjecanju 55.594.884 dionica Društva oznake RIVP bez nominalnog iznosa. Dionice su stečene u postupku podjele drustva.

Obavijest u cijelosti pročitajte ovdje PDF