Nacrt Zajedničkog plana pripajanja - parafiran

Objavljeno 23. ožujka 2018.

Ovaj Zajednički plan pripajanja (dalje u tekstu: "Ugovor") sastavljaju direktori društva.

EPIC Hospitality Holding GmbH, društva s ograničenom odgovornošći sa sjedištem u Beču i poslovnom adresom Plößlgasse 8, A-1040 Beč, Austrija, koje je osnovano i postoji u skladu s austrijskim pravom te je upisano u trgovački registar Trgovackog suda u Beču pod brojem iz trgovačkog registra 482446 f (dalje u tekstu: "pripojeno društvo"),

i uprava društva

Valamar Riviera dioničko društvo za turizam, dioničkog društva sa sjedištem u Poreču i poslovnom adresom Stancija Kaligari 1, HR-52440 Poreč, Hrvatska, koje je osnovano i postoji u skladu s hrvatskim pravom te je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, OIB: 36201212847 (dalje u tekstu: "društvo preuzimatelj", a zajedno s pripojenim društvom i "ugovorne strane").

Puni tekst pročitajte u PDF-u.