Glavna skupština – sazivanje, poziv dioničarima

Objavljeno 23. ožujka 2018.

Uprava Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 21. ožujka 2018. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 8. svibnja 2018. godine u hotelu VALAMAR SANFIOR u Rapcu, Lanterna 2, s početkom u 11:00 sati, te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju sa prijedlozima odluka, uključujući cjeloviti prijedlog odluke o isplati dividende.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.