Obavijest o namjeri pripajanja društva EPIC Hospitality Holding GmbH

Objavljeno 08. ožujka 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo ili društvo preuzimatelj) sukladno odredbi članka 459. Zakona o tržištu kapitala i članka 2. Pravilnika o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja, objavljuje da je Nadzorni odbor na današnjoj sjednici odobrio nacrt Zajedničkog plana pripajanja temeljem kojeg se u zakonom propisanom postupku planira izvršiti pripajanje društva EPIC Hospitality Holding GmbH sa sjedištem u Beču, Plößlgasse 8, 1040 Beč, Republika Austrija, upisano u Trgovački registar nadležnog suda Republike Austrije pod brojem 482446 f, OIB: 08264868830 (dalje u tekstu: EPIC ili društvo koje se pripaja), trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d., kao društvu preuzimatelju. Nadzorni odbor je na istoj sjednici, zajedno s EPIC-om, donio odluku i o zajedničkom prijedlogu za imenovanje revizora pripajanja koji će se uputiti nadležnom trgovačkom sudu. Nacrt Zajedničkog plana pripajanja biti će predan u sudski registar u propisanim rokovima.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.