Obavijest sukladno članku 428. Zakona o tržištu kapitala (Epic Hospitality Holding)

Objavljeno 29. siječnja 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbi članka 428. Zakona o tržištu kapitala, obavješstava da je dana 26. siječnja 2018. godine zaprimilo obavijest društva EPIC Hospitality Holding GmbH sa sjedištem u Beču, Plosslgasse 8, Republika Austrija, o promjenama u postotku glasačkih prava - prelasku iznad praga glasačkih prava u smislu odredbe članka 413. Zakona o tržištu kapitala.

Obavijest u cijelosti pročitajte ovdje PDF