Obavijest o sklapanju ugovora s Europskom investicijskom bankom

Objavljeno 06. ožujka 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno odredbi članka 459. Zakona o tržištu kapitala i članka 2. Pravilnika o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja, objavljuje da je Društvo 6. ožujka 2018. godine sklopilo ugovor o kreditu sa European Investment Bank, Luxembourg (dalje u tekstu: EIB), u iznosu od EUR 16 milijuna radi financiranja dugoročnih investicija Društva.

Ovdje pogledajte PDF.