lzvješće o reviziji pripajanja društva EPIC Hospitality Holding GmbH društvu Valamar Riviera d.d.

Objavljeno 23. ožujka 2018.

Dana 9. ožujka 2018., temeljem članka 549.e Zakona o trgovačkim društvima i članka 7. austrijskog Zakona o pripajanju u EU, a na prijedlog društava Valamar Riviera d.d. i EPIC Hospitality Holding GmbH, Trgovački sud u Pazinu imenovao je Gorana Horvata, ovlaštenog revizora zaposlenog u drustvu KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, za revizora pripajanja drustva EPIC Hospitality Holding GmbH društvu Valamar Riviera d.d.

Puni tekst izvješća pročitajte u PDF-u.