Obavijest o odgodi investicije za 2018. godinu

Objavljeno 05. rujna 2017.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno odredbi članka 459. Zakona o tržištu kapitala i članka 2. Pravilnika o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja, objavljuje odgodu investicije u Valamar Pinia Family Suites u Poreču planirane za 2018. godinu.

Društvo je odgodilo ulaganje u Valamar Pinia Family Suites radi neizvjesne fiskalne politike za investiture u turizam te izazova u pripremi potrebne tehničke dokumentacije. Konačnu odluku o investicijama za 2018. godinu Društvo će donijeti krajem studenog 2017. godine.

PDF za preuzimanje ovdje.